<Schüler> It was an accident
<Lehrer> What happened?
<Schüler> Atomkraftwerk
<Lehrer> Thats a building, not an accident!